Начало | Добре дошли | За партията | Общи условия | Карта на сайта | Контакти | English
 
 
Подробности
Полезна информация

Правят закон за розопроизводителите
Субсидират бранша със 140 лв/дка


До 25 март 2012 г. е удължен срокът за регистрация и пререгистрация на производителите


Вирусът на Шмаленберг мори добитъка в Германия

Облекчения за сдруженията на производителите


До края на месеца ще дават парите по СЕПП и СНДП
Нова евродиректива изисква торохранилища във фермите
НПО с облекчен достъп до евросредствата


До 20 януари приемат възражения по допустимия слой


Фермерите ще получат по 59 лева на глава животно


ДФЗ актуализира системата за индивидуални справки по Директни плащания 2012


От 16-и Януари започва прием на проекти за нови кошери и борба с вароатозата
Правят закон за розопроизводителите


Субсидират бранша със 140 лв/дкаПравата на българските розопроизводители вече ще бъдат защитени със закон. Кризисната ситуация в сектор „Розопроизводство” и ниските изкупни цени доведоха до изкореняване на част от розовите насаждения, каза Зара Клисурова, председател на Националния клонов съюз на етерично-маслени и енергийни култури.

За да се защити секторът, който произвежда суровината за прочутото българско розово масло, прославило България зад граница, се наложи да бъде изработен проектозакон за защита на розопроизводителите. Негови автори са Зара Клисурова и ген. майор Нонка Матова. Те са внесли предложение в Министерството на земеделието и храните за създаване на експертна работна група, която да разгледа проекта и да направи допълнения и предложения. Те ще бъдат съобразени с новите договорености за субсидиране в отрасъла за следващия програмен период – 2014-2020.

Законопроектът ще защитава, освен правата на розопроизводителите и тези на розопреработвателите, научните работници в сектора и запазената марка на продукта „Розово масло”.

Междувременно стана ясно, че е договорена субсидия в размер на 140 лева за декар за розопроизводителите в Стрелча, която ще бъде отпусната безвъзмездно.

НЗЗ ХХ? век научи, че Министерството на земеделието е обещало субсидията да бъде за всички в сектора. Това са обещаните 20 млн. лева за бранша, за които първи писахме.

(Татяна АТАНАСОВА)

Очаквайте подробности за проектозакона

>> Към съдържанието >>
До 25 март 2012 г. е удължен срокът за регистрация и пререгистрация на земеделски производители


Това предвиждат последните изменения в Наредба No. 3 от 1999 г.Лицата, които не са регистрирани или пререгистрирани като земеделски производители за стопанската 2011/2012 година няма да могат да кандидатстват по схеми и мерки по Програмата за развитие на селските райони, както и по схеми за държавни помощи, но ще могат да кандидатстват по схемата за директно плащане на площ за обработваните от тях земеделски земи.

След последните изменения в Наредба No. 3 от 1999 г. срокът за регистрация/пререгистрация на земеделски производители за стопанската 2011/2012 година е удължен до 25 март тази година.

(AGRO.BG)

>> Към съдържанието >>
Вирусът на Шмаленберг мори добитъка в Германия

186 ферми засегнати - не съществува ваксина срещу тази болест

Вирусът на Шмаленберг засяга говеда, овце и кози и вече се е разпространил в 186 животновъдни стопанства в Германия, където бе регистриран за първи път през ноември 2011 г., съобщава Агенция „Франс прес”, позовавайки се на института Фридрих-Льофлер, която наблюдава епизоотията.

Осем провинции вече са засегнати от инфекцията по животните: Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Пфалц, Долна Саксония, Хесен, Шлезвиг-Холщайн, Баден-Вюртемберг, Бранденбург и Тюрингия, по данни към 31 януари. Вирусът е открит най-вече в овцевъдни стопанства (172 от общо 186), уточнява ветеринарният институт, който за първи път откри вируса през ноември при едър рогат добитък в селището Шмаленберг.

В Европа се съобщава за случаи на тази инфекция в Белгия, Великобритания, Холандия и Франция. Русия спря вноса на животни от Германия, Холандия, Белгия и Франция.

Европейската агенция за безопасност на храните (AESA) все пак уверява, че вирусът Шмаленгерг не се предава на човека. Преносител на вируса, изглежда, е мушица, която предизвиква треска и диария при възрастните животни и не се предава пряко от едно животно на друго. Засега не съществува ваксина срещу тази болест.

Бременни овце, кози и крави обаче могат да предадат вируса през плацентата, като резултатът е мъртвороден плод или вродени малформации при новородените, които впоследствие умират бързо.

>> Към съдържанието >>


Облекчения за сдруженията на производителите

Вече са факт промените в Наредба No.11 за условията и реда за признаване на организациите на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации, както и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми. МЗХ облекчи процедурите по признаване на сдружения на производители.

Група производители на плодове и зеленчуци се признава, когато има поне 4 члена и годишен оборот не по-малък от 100 000 лв., както и одобрен план за признаване.

За временно признаване на организация на производители (група производители), тя трябва да изработи 5-годишен план за развитие, също и инвестиционна програма, които се одобряват от Разплащателната агенция.

Признаването на групите производители на плодове и зеленчуци се извършва в 3-месечен срок от подаване на документите със заповед на министъра на земеделието и храните.

Производител може да членува за всеки отделен вид плодове или зеленчуци само в една организация на производители.

НЗЗ XXI век

>> Към съдържанието >>
До края на месеца ще дават парите по СЕПП и СНДП


Схемите за единно плащане на площ (СЕПП) и националните доплащания на площ (СНДП) ще бъдат изплатени до края на месеца, обещават от МЗХ. Европейско финансиране от 22,5 лева за декар обработваема площ ще получат над 87 хиляди бенефициенти по СЕПП. Национални доплащания от 3 лева на декар ще подпомогнат близо 68 хиляди земеделски стопани. Размерът на субсидията за всеки фермер е изчислен по актуалните данни за допустими площи, налични в системата за идентификация на земеделските парцели. ДФЗ предоставя възможност на всички кандидати да се запознаят с резултатите от проверките спрямо слоя за допустимост и при несъгласие да изпратят официална жалба до МЗХ. Общият размер на средствата по двете схеми за тази кампания е над 877 млн. лв. ДФЗ призовава земеделските стопани да проверят актуалността на посочените от тях банкови сметки, за да нямат проблеми с получаването на средствата.


Нова евродиректива изисква торохранилища във фермите

Малките ферми трябва да преустроят съществуващите депа

Нова евродиректива изисква наличието на торохранилища във фермите. Това се отнася за тези животновъдни ферми, които попадат в нитратно уязвими зони или пък се намират във високопланински региони, съобщават от Националната овцевъдна асоциация.

Според евродиректива 91/676/ЕИО фермите трябва да съхраняват биологичните отпадъци в отделни депа, изолирани с непропускваеми стени.

Разписани са и правилата за използването на естествения тор в земеделието, което задължително трябва да става най-рано след половингодишно съхранение, необходимо да неутрализира вредното действие на азотосъдържащите вещества в почвите, поясняват експертите. В случай, че стопаните не спазват екоизискванията, те няма да получават допълнителните субсидии за прилаганите екологични практики, които се отпускат чрез програмата за селските райони, поясниха от агенцията по храните.

При пасищното отглеждане на животните фермите трябва да разполагат с торища, чийто капацитет позволява дългосрочно съхранение на отпадъците за поне 4 месеца. Освен това депата не трябва да са в близост до водни обекти.

До края на януари се очаква Министерството на земеделието и храните да изработи процедурите за контрол и оценка на фермите по нитратната директива.


НПО с облекчен достъп до евросредствата

Неправителствените организации (НПО) да разполагат с по-облекчени процедури при финансирането им от европейските фондове през 2013 г. За това са се споразумели на 13 януари т.г. при днешната среща министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и представители на неправителствените организации.

Съществуващият модел за финансиране на НПО от страна на държавния бюджет е несъвършен и се нуждае от промяна, твърдят и двете страни.

За целта ще бъде създадена работна група с експерти от екипа на министър Дончев и от други министерства, които съвместно с представители на организациите да изработят предложение механизма за финансиране още през 2013 година. Постигнато е съгласие, че средствата трябва да се раздават на конкурсен принцип, а не чрез директно предоставяне.

НЗЗ XXI век

>> Към съдържанието >>
До 20 януари приемат възражения по допустимия слойДо 20.01.2012 г. могат да се подават възражения по предварително одобрен образец срещу обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” по отношение на конкретни негови части. Възраженията се генерират автоматично от секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания” от интернет страницата на ДФ „Земеделие” след като земеделския стопанин е избрал за кои части да подаде възражение. Генерираните и разпечатани възражения по образец се подават до Областна дирекция „Земеделие” (ОДЗ) по постоянен адрес или адрес на управление на кандидатите за подпомагане, самостоятелно или със съдействието на служители на Общинските служби по земеделие (ОСЗ). Възражението се подписва от кандидата, който попълва саморъчно и адреса на ОД „Земеделие”, чрез която се подава възражението. Всеки кандидат ще има възможност да генерира и подаде и последващи възражения (по образец), които да допълват първоначалното подаденото такова.

Не подлежат на разглеждане възражения, които не са подадени съгласно изискванията на заповедта, тоест не са подадени в срок и/или не са по образец на „Системата за индивидуална справка по Директни плащания” от интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Няма да се разглеждат и постъпили възражения относно площи, които са били проверени за кампания 2011 г. от страна на Технически инспекторат на Разплащателната агенция , тъй като за тези случаи одобрението на подпомагането се базира на резултатите от тези проверки, а не на данните от специализирания слой.

НЗЗ XXI век

>> Към съдържанието >>
Фермерите ще получат по 59 лева на глава животноПо схемата 8021 земеделски стопани ще получат по 59 лева на глава животно. С оторизираните през декември финансови средства подпомагането на единица животно достигна 150 лв., а целият размер на субсидията е над 46 млн. лева.

Проверка за размера на всяка субсидия може да бъде направена на сайта на Държавен фонд „Земеделие”:

http://www.dfz.bg

“Система за индивидуална справка по Директни плащания”

Средствата в размер на 18 млн. лева са по схемата за национални доплащания за животни, необвързана с производството.

>> Към съдържанието >>
ДФЗ актуализира системата за индивидуални справки по Директни плащания 2012Достъпът до данните се осъществява чрез връзката „Система за индивидуална справка по Директни плащания” на началната страница на ДФ „Земеделие”, или чрез връзката:

http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012

виж още на

http://fermer.bg/news/3443/1/dfz-aktualizira-sistemata-za-individualni-spravki-po-direktni-plashtaniia-2012.html

>> Към съдържанието >>
От 16-и Януари започва прием на проекти за нови кошери и борба с вароатозатаОт 16-и Януари започва прием на проекти за нови кошери и борба с вароатозата. Ще се приемат и заявления за подпомагане на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед.

виж още на

http://fermer.bg/news/3444/1/ot-16i-ianuari-zapochva-priem-na-proekti-za-novi-kosheri-i-borba-s-varoatozata.html

>> Към съдържанието >>

     На 10 юни заедно
на Славовица!
Традиционният национален възпоменателен събор
по повод 89 г. от гибелта
на земеделския лидер Ал. Стамболийски
ще се проведе
на 10 юни 2012 г. (неделя) от 10:30 ч.
в местността Янини грамади

Каним всички сдружени земеделци, коалиционни партньори, симпатизанти и приятели на земеделската идея да почетем паметта
на големия държавник, общественик и реформатор!
 
 
   Нашият календар
Интервю
   Абонамент
    Стани член на ОЗ!
    Направи дарение!
 
Copyright © Ад Хок (www.adhoc-bg.com), Обeдинени зeмеделци 2010-2012. Вcички прaва зaпaзени.