Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

За Нас

Политическа програма на политическа партия Обединени земеделци

 България в Европейския съюз   Гражданско общество   Демографска политика   Национална политика   Икономическа политика  Аграрна политика   Горски стопанства Екология  Социална политика  Здравеопазване  Образование и култура  Младежта и спорта  Национална сигурност  Външна политика Преамбюл Политическа партия „Обединени земеделци” е съвременна демократична организация на равноправни собственици на земя, капитали, интелект и […]

Прочетете повече

Устав на политическа партия Обединени земеделци

Глава първа: Същност и цели Глава втора: Членство Глава трета: Структура Глава четвърта: Общосъюзни органи Глава пета: Имущество и финансова дейност Глава шеста: Допълнителни разпоредби Заключителна разпоредба Глава първа СЪЩНОСТ И ЦЕЛИЧл. 1. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е политическа организация – съюз на съидейници, която изповядва идеите на земеделското движение, […]

Прочетете повече

Предходни публикации

  Можете да видите повече публикации, като посетите архива на първата версия на сайта.

Прочетете повече
Page 7 of 7« Първа...34567

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]