Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Устав

Устав на политическа партия Обединени земеделци

Глава първа: Същност и цели Глава втора: Членство Глава трета: Структура Глава четвърта: Общосъюзни органи Глава пета: Имущество и финансова дейност Глава шеста: Допълнителни разпоредби Заключителна разпоредба Глава първа СЪЩНОСТ И ЦЕЛИЧл. 1. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е политическа организация – съюз на съидейници, която изповядва идеите на земеделското движение, […]

Прочетете повече

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]