Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Решения

Решения на УC на ПП Обединени земеделци, проведен на 26.11.2011 г. в София

Управителният съвет одобрява докладите на областните и общинските председатели за проведените мести и президентски избори’2011; Управителният съвет подкрепя предложението на председателя на ПП Обединени земеделци за създаване на Организационен отдел към председателя на съюза; Управителният съвет препоръчва на Постоянното присъствие съвместно с Експертния съвет, областните и общински […]

Прочетете повече

Управителен съвет на ПП ОЗ, 26 ноември, 2011 г.

Управителният съвет на ПП Обединени земеделци проведе на 26 ноември т.г. в София своето първо заседание след местни избори’2011. В него участваха и новоизбрани кметове и общински съветници на съюза от различни региони на страната. Форумът направи отчет и анализ на резултатите от местния вот и начерта […]

Прочетете повече

Решения на Управителния съвет на ПП Обединени земеделци, проведен на 18 септември 2011 г. в София

Управителният съвет одобрява докладите на областните и общинските председатели за подготовката за местните избори; Управителният съвет препоръчва на членовете на Постоянното присъствие да присъстват на откриването на кампанията в отделните общини; Управителният съвет препоръчва на членовете на Постоянното присъствие да обърнат специално внимание на развитието на предизборната […]

Прочетете повече

Решения на Управителния съвет на ПП Обединени земеделци, проведен на 17 април 2010 г. в София

На 17 април 2010 г. в София се проведе заседание на Управителния съвет на ПП “Обединени земеделци, на което се взеха следните решения: УС приема докладите на председатели областните настоятелства на ПП „Обединени земеделци”; УС насрочва отчетно-изборна кампания във връзка с предстоящия редовен конгрес на ПП „Обединени […]

Прочетете повече

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]