Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

П о з и ц и я на ПП Обединени земеделци по проектозакона за браншовите организации в земеделието

браншови организации-земеделие

От политическа партия Обединени земеделци винаги сме настоявали за приемане на закон за браншовите организации в земеделието, който да насърчи създаването на работещи фермерски сдружения.

Приветстваме инициативата на Министерството на земеделието и храните и ресорната комисия към Народното събрание да бъде подготвен проектозакон за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция и смятаме, че той трябва да бъде подложен на широка обществена дискусия.

Важно е преди гласуването на предложените текстове да се чуе мнението на всички заинтересовани страни – на институциите, на експертите, на производителите и преработвателите на земеделска продукция, както и на съществуващите в момента браншови организации.

Основен въпрос остава дали предложените критерии отговарят на реалната ситуация в аграрния сектор и доколко те са изпълними.

Вносителите се аргументират със стимулиране на сдружаването на земеделските производители и преработватели и регламентиране на взаимоотношенията между организациите на фермерите и органите на изпълнителната власт.

Критериите по отношение на националното представителство трябва да бъдат добре преценени и съобразени с възможностите и нуждите на всички български фермери.

Законопроектът предвижда за представителна за всеки от браншовете да бъде призната само една организация, която има най-малко 30 на сто от регистрираните производители в съответния бранш. Те трябва да произвеждат не по-малко от 30 % от продукцията за съответния бранш. Това изискване е трудно постижимо тъй като част от производството и в момента е в сивия сектор.

Трябва да се вземе под внимание и фактът, че в даден бранш има многослойни икономически интереси, т.е. има дребни, средни и големи производители, чийто интереси по дадени политики често пъти са противоположни. Завишаването на критериите по отношение на количества и обеми често работи предимно за едрите субекти в даден бранш и е в ущърб на дребните производители.

Голямо предизвикателство ще бъде и изпълнението на критерия всяка призната за представителна организация да има регионални и местни структури в не по-малко от половината области в страната.

От Обединени земеделци смятаме, че чрез закона трябва да бъде насърчавано и сдружаването на младите фермери, както се предвижда защита на интересите на биопроизводителите, чрез обособяването им в отделна национална представителна организация.

Това е необходимо с оглед на неблагоприятната възрастова характеристика на заетите в агросектора към момента, на необходимостта от мотивиране на младите фермери и като отчитаме европейския приоритет по отношение на подкрепата за тях.

Българското земеделие не се нужда е от „послушни” браншови организации, а от работещи такива, които реално защитават и отстояват правата и интересите на всички производители и преработватели на земеделска продукция.

 

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]
Read previous post:
Петя Ставрева: Европейската система за сигурност трябва да се реформира

Нашите европейски ценности, и най-вече солидарността и толерантността, бяха подложени на масирана атака от поредните атентати днес, този път в...

Close