Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Доц. д-р Пламен Петков: Водният сектор у нас не се управлява ефективно

Нерешените проблеми преобладават и в областта на хидромелиорациите у нас, стана ясно от лекцията на доц. д-р Пламен Петков. Факт е, че този  подсектор не отговаря на потребностите на българското земеделие.

 

Лошото състояние на хидромелиоративната система днес ни  връща на нивото от преди 40 години, заяви доцентът. Изводът се налага, защото при 12 млн. дка, покрити с напоителни съоръжения до 1990 г. у нас, от които реално тогава са напоявани около 7-8 млн. дка, днес те са намалели до 300 хил. дка. За сравнение – до 1940 г. те са били 380 хил. дка.

Факт е, че след 1990 г., хидромелиорациите в България, особено напояването, навлизат в криза, която продължава и днес, заключи експертът.

 

Причините за този лош хал са много. От една страна, водите в България са на подчинението на две министерства –  това на земеделието и на околната среда. От друга – държавата не осигурява средства за дейностите в подсектора.

Факт е, че земеделските стопани не могат сами да се справят с климатичните промени. Няма рационално управление и опазване на водите в земеделието.

 

Въпреки рамката, заложена в Закона за сдруженията за напояване, (приет през 2001 г. при правителството на ОДС), техният брой не се увеличава, а намалява. При подадени 286 заявления за сдружаване преди 10 години, сега са останали едва 102 сдружения, отбеляза доц. Петков.

 

Основният проблем на сдруженията е лошото състояние на вътрешно-каналната мрежа, която е почти напълно разрушена и е негодна за експлоатация поради масово разграбване и разрушаване. А сдруженията не разполагат с необходимите средства за нейното ремонтиране и възстановяване. Специалистът смята също, че стопаните трябва да бъдат стимулирани за пестеливото използване на водата за напояване.

 

Актуален е и въпросът за състоянието на хидромелиоративните съоръжения. Големите са в добро състояние, за разлика от малките, които са грижа на общините. Каналната мрежа например е в лошото техническо и експлоатационно състояние. Непрекъснатите кражби пък са проблем при закритата водопроводна мрежа. Тяхната разпокъсаност върху територията на страната не позволява ефективна охрана.

Отводнителните системи и съоръжения също в голямата си част са амортизирани и нефункционират по предназначение.

 

Дейностите по съоръженията, които са под шапката на “Напоителни системи”, са лишени от финансиране, подчерта експертът. Причината е, че държавата по принцип не предвижда пари за тях, което трябва да се промени, смята той.

 

Програмата за развитие на селата и селските райони (ПРСР) също не подпомага хидромелиорациите. Мерки 125 – за напояване, и 126 – за наводнения, така и не стартираха, посочи доц. Петков.

Друг проблем е липсата на административен капацитет на регионално ниво, който допълнително спъва земеделските стопани.

 

Експертът призова за законодателни инициативи поради липсата на закон за хидромелиорациите и закон за управлението на водите.

Водният сектор у нас не се управлява ефективно, липсва стратегия за неговото развитие, което води до лоши резултати, куп нерешени проблеми и големи щети в сектора, подчерта лекторът.

За да бъдат премахнати те, държавната политика трябва да е насочена към преструктуриране и подобряване на управлението на системата на водите, каза доц. Петков.

1 Comment
  1. Здравей Пламене, Приятелю, На много хора ни е ясно състоянието, разрухата и безперспективността на нашия обичан и изстрадал “Воден сектор, но няма кой да го реши!! Държавниците и Държавата са купени и вървятпо грешни пътища начертани от лични интереси, постлани с крадени пари от нас!!! Бог да ни е на помощ! Бъди здрав и щастлив!

Page 1 of 0
Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]
Read previous post:
Проф. д-р Трифон Дарджонов: Нуждаем се от фермерско земеделие!

“Субсидиите не помогнаха при нас да се създаде фермерско земеделие. Вместо това създадохме едри и свръх едри арендаторски стопанства. Това...

Close