Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Проф. д-р Трифон Дарджонов: Нуждаем се от фермерско земеделие!

Субсидиите не помогнаха при нас да се създаде фермерско земеделие. Вместо това създадохме едри и свръх едри арендаторски стопанства. Това от своя страна доведе до монокултурно земеделие – производство на зърно без животни, без плодове и без зеленчуци.” Това заяви пред аудиторията проф. д-р Трифон Дарджонов в лекцията си “За по-добра политика в земеделието”.

 

Сравнителният анализ показва, че у нас най-много – 308 хиляди, са стопанствата със земя до 20 дка. 57 хиляди са тези, които обработват от 20 до 1000 дка. А групата на едрите – над 1000 дка са едва 5,3 хиляди.  Именно в последната група са скрити стопанствата с над 10 000 дка земя, посочи лекторът. Така България изпреварва Великобритания, която в ЕС единствена има фермери с над 1000 дка, и САЩ, където пък най-едрите фермери стопанисват едва 11 хил. дка. За сравнение: у нас, при групата с над 10 000 дка – средно използваната земя е 24 хил. дка, отбеляза проф. Дарджонов.

 

Лекторът не подминат и проблемът със собствеността върху земеделските земи, чиито притежатели у нас са около 2 милиона. Проблем тук е разпокъсаното ползване, което създава трудности не само при обработването, но и при реализиране на продукцията. Дарджонов отбеляза, че най-често разпокъсано ползване се бърка с дребно земеделие, което той адмирира. Призова също за създаването на пазар на кооперациите, какъвто при нас няма.

 

Липсата на подкрепа за земеделските стопани води до сериозен спад и на родното производство. Първи в тази негативна тенденция са зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството.

Според статистиката вносът на месо у нас е 44%, а на мляко – 12 на сто, за сметка на високото родно производството на зърно и слънчоглед.

Основната причина да се случи това е, че субсидиите се даваха на площ, а не на продукция, смята експертът. Той е категоричен, че подобна политика ни обрича на бедност.

 

Разликата със старите страни-членки на ЕС е, че при тях структурата е изградена отдавна и парите от субсидиите за площите отиват по равно при всички, обясни той. Докато при нас дребните стопани, с малко земя, отглеждат животните, и получават съответно малко субсидии. Такъв е резултатът и при плодовете и зеленчуците. Така субсидиите на площ у нас убиха интензивните отрасли. Ако “месото и млякото са силно снижени”,  то “зеленчуците и плодове са катастрофирали”, заключи той.

 

Дарджонов отправи критика към “отговорните фактори от МЗХ, които през целия период от влизането ни в ЕС, не направиха нужното, за да може милиардите, получавани като субсидии, да дадат очаквания ефект”. Според него и днес също нищо не се прави, за да бъде променена тази грешна   практика през следващия период до 2020 г. Само се говори, но няма план за действие, който да се следва, добави той.

 

В заключение проф. Дарджонов отново призова “да спре фаворизирането на супер едрите, а да се говори за фермерското земеделие, в което имат място и се подкрепят и дребни и средни и едри”.

Изводът: На България са необходими стабилни поземлени отношения с много добре регламентирани права и задължения

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]
Read previous post:
Д-р Г. М. Димитров ни завеща да отстояваме каузата на демокрацията в България
Петя Ставрева: Д-р Г. М. Димитров ни завеща да отстояваме каузата на демокрацията в България

„Д-р Г. М. Димитров ни завеща да отстояваме каузата на демокрацията в България. Ако днес Докторът бе сред нас, той...

Close