Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

ПП Обединени земеделци настояват за законодателни промени и дългосрочна политика в земеделието.

Липсата на адекватна национална политика води до спад на родното производство, заявиха експерти на дискусия

 

Липсата на адекватна национална политика води до спад на родното производство, заявиха експерти на дискусия

Липсата на адекватна национална политика води до спад на родното производство, заявиха експерти на дискусия

Необходима е дългосрочна стратегия с ясно изведени приоритети за  развитие на земеделието и селските райони у нас. Около тази теза се обединиха експерти, представители на аграрни институти и на браншови организации – участници в дискусия по проблемите и предизвикателствата пред агросектора у нас, организирана от ПП Обединени земеделци и фондация “Конрад Аденауер”.

На форума бяха обсъдени поземлените отношения, състоянието на хидромелиорациите, субсидирането и  прилагане на Общата селскостопанска политика в България, кредитирането и кооперирането,  проблемите на животновъдите и зеленчукопроизводителите както и  ролята на наука и образование в земеделието.

 

През последните години има рязък спад на родното производство в редица браншове. Превръщаме се в пазар за чужда продукция, идваща от страни с много по-малък потенциал за земеделско производство, заяви при откриването на форума Петя Ставрева, председател на ПП Обединени земеделци.

 

Днес е необходима и нова ценова политика по цялата верига – от производството до реализацията на продукцията. Тя трябва да е в интерес на производителите и потребителите, и да е съобразена с реалните пазарни механизми, посочи Ставрева.

Според нея е твърде голяма бюрокрацията и централизацията в управлението на земеделието и на средствата от еврофондовете на ЕС.

Законодателството, уреждащо поземлените отношения, не отговаря на реалната ситуация в страната и не спомага достатъчно за тяхното развитие и усъвършенстване, посочи Петя Ставрева.

От ПП Обединени земеделци отново поискаха ясна държавна подкрепа за дребните и средните земеделски стопани. Констатацията е, че малка част от парите по Програмата за развитие на селата и селските райони (ПРСР) достига до тях, което е сериозен минус за менажирането на програмата.

Затова от партията настояват условията и критериите по ПРСР да бъдат променени праз следващия програмен период след 2014 г. , както и да има децентрализация на управлението на проектите.

 

Обединени земеделци предлагат алтернативни дейности в селските райони да бъдат финансирани и чрез регионални програми, които са съобразени със спецификите и потенциала за развитие на отделния регион.

Петя Ставрева подчерта, че аграрната реформа трябва да продължи, като бъде осигурена подкрепа и при производството, и при реализацията на земеделската продукция.

Необходимо е спешно да се създаде нова финансова среда и да се улесни достъпа на фермерите до кредити. Чрез гаранционни фондове може да се подпомогне кредитирането и застраховането в земеделието, посочи Ставрева.

 

Вместо обещания ускорен ръст на доходите в земеделския сектор има ускорен спад на регистрираните земеделски производители. Липсата подкрепа за земеделските стопани води до сериозен спад и на родното производство, бе заявено на форума. Първи в тази негативна тенденция са зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството.

Според статистиката вносът на месо у нас е 44%, а на мляко – 12 на сто, за сметка на високото родно производството на зърно и слънчоглед.

Дискутиран бе и въпросът за субсидирането. То трябва да стимулира еднакво дребните, средните и едрите стопани, е мнението на експертите.

 

На форума бяха засегнати също и проблемите с разпокъсаността на земята и поземлените отношения у нас.

ПП Обединени земеделци настоява за законодателни промени, които да уредят по-добре поземлените отношения. Наложително е също преструктуриране, окрупняване на земята и повишаване на ефективността на производствата, бе заявено при дискусията. Усъвършенстването на арендните отношения, повишаването на административния капацитет и успешното прилагане на национално ниво на механизмите за подпомагане на земеделието, предвидени в ОСП – са сред неотложните мерки за сектора.

 

Дебатът за утрешния ден на българското земеделие трябва да продължи, заявиха участниците във форума. Проблемите в земеделието нямат цвят, те не трябва да бъдат политизирани, а всички заедно да търсим пътища за решаването им, заяви зам.-председателят на партията Георги Каркъмов.

 

Заключителен документ, който обобщава направените предложения  по време на дискусията, ще бъде изпратен до национални и европейски структури, които имат отношение към аграрната политика.

 

Пресцентър

на ПП Обединени земеделци

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]
Read previous post:
Брой 42

Close