Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Решения на УC на ПП Обединени земеделци, проведен на 26.11.2011 г. в София

  1. Управителният съвет одобрява докладите на областните и общинските председатели за проведените мести и президентски избори’2011;
  2. Управителният съвет подкрепя предложението на председателя на ПП Обединени земеделци за създаване на Организационен отдел към председателя на съюза;
  3. Управителният съвет препоръчва на Постоянното присъствие съвместно с Експертния съвет, областните и общински председатели да изготви анализ за участието на ПП Обединени земеделци в местни избори`2011;
  4. Управителният съвет препоръчва Постоянното присъствие да разгледа експертната дейност в съюза и да привлече повече млади хора и специалисти;
  5. Управителният съвет одобрява създаването на работна група, която да обобщи предложенията за промяната на съдържанието на в. Народно земеделско знаме ХХI век;
  6. В края на всяка календарна година, включително и 2011 г., да бъде издаван Годишен алманах, в който да бъдат представени значими събития и прояви на организацията;
  7. Управителният съвет препоръчва на Постоянното присъствие да излъчи от състава си преговорен екип, който да води разговори с партиите от център-дясното пространство;
  8. Общинските организации да инициират и организират регионални тематични срещи, в които да участват кметовете и общинските съветници на ПП Обединени земеделци;
  9. До средата на месец януари 2012 г. областните и общинските председатели да представят в Постоянното присъствие график за събития и предстоящи инициативи през 2012 г., за да бъде изготвен организационният календар;
  10. ПП Обединени земеделци подкрепя справедливите протести на всички слоеве от българското общество против непоследователната политика на управляващата партия ГЕРБ;

Пресцентър на ПП ОЗ

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]
Read previous post:
Управителен съвет на ПП ОЗ, 26 ноември, 2011 г.

Управителният съвет на ПП Обединени земеделци проведе на 26 ноември т.г. в София своето първо заседание след местни избори'2011. В...

Close