Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Искат нов модел на застраховане в агросектора

В България трябва да се усъвършенства модела на застраховане в селското стопанство и да се изработят успешни механизми за застраховане на продукцията. Това са заявили от Асоциацията на земеделските производители  в България /АЗПБ/,  по време на работна среща, организирана тази седмица от АЗПБ, съвместно с Посолството на САЩ и Асоциацията на българските застрахователи /АБЗ/.

 

Искат нов модел на застраховане в агросектора

Искат нов модел на застраховане в агросектора

За България е важно да има стабилна и комплексна система на застраховане на земеделската продукция. В момента средствата, които се предоставят на производителите са недостатъчни да покрият загубите при настъпването на природни бедствия, категорични са от АЗПБ.

По време на срещата от страна на САЩ са представили американския модел на застраховане в агросектора – застраховането на дохода и застраховането на добива. Обсъдени са били възможните алтернативи за прилагането им в България. Съветникът по земеделие в България от департамента по земеделие в САЩ Майкъл Хени подробно е представил

 

американската държавна програма за застраховане

 

която е със 75-годишен опит. През годините обхвата на програмата се разраства и днес тя обхваща 125 култури и 300 застрахователни продукта по избор. В момента 80% от фермерите в САЩ застраховат дохода си именно поради съществуващата държавна програма. В САЩ предоставят субсидии на земеделските производители, които покриват между 20-60% от застрахователните премии, в зависимост от застраховката. По този начин държавата дава възможност на фермерите сами да определят точно кой вид застраховка е най-подходящ за тяхното стопанство. В момента в Америка се разглежда „Основният земеделски закон” (американският еквивалент на Общата селскостопанска политика за Европа), в който се предвижда да отпаднат директните субсидии за фермерите и

 

финансирането да е насочено към застрахователните премии

 

като процентът ще е по-голям за малките фермери и производителите на специфични култури, т.е. без соя, царевица и пшеница. При американския модел на застраховане е важно това, че рискът се споделя между земеделските производители, застрахователните компании и държавата.

Представители на дирекцията  „Директни плащания и пазарна подкрепа” в МЗХ са обяснили, че

 

в Европейската общност също съществуват подобни механизми

 

за облекчаване на застрахователните премии. Освен това всяка държава-членка на ЕС може сама да избере дали европейското финансиране да е насочено към стопанството или към съфинансиране на застрахователните премии.

От АЗПБ са заявили, че ще настояват институциите да изработят нов модел, подобен на този в САЩ.

НЗЗ ХХІ в.

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]
Read previous post:
Брой 36

Close