Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

ЕК предлага ново определение за „постоянно пасище”.

В законодателното си предложение от октомври 2011 г. относно Общата селскостопанска политика (ОСП ) към 2020 г. Европейската комисия е предложила ново определение за „постоянно пасище“. То разширява действащото в момента определение за „постоянно пасище“, като става възможно да се счита за постоянно пасище земя, върху която присъстват нетревни фуражи, дотолкова, доколкото тревата и другите тревни фуражи остават преобладаващи.

В концепцията относно екологизирането е  предложено да бъде допълнено предложеното определение за постоянно пасище с евентуалното включване на някои площи, които се използват като част от екстензивните традиционни пасищни земеделски системи, с цел да бъде призната ключовата роля на подобни площи за биоразнообразието и предотвратяването на ерозията на почвата и отделянето на въглерод в атмосферата.

Европейска комисия смята, че това би могло да се осъществи като бъдат счетени за допустими площи, където тревата и другите тревни фуражи традиционно не преобладават, но въпреки това са подходящи за паша и са част от традиционни земеделски системи.

Земеделските стопани, на чиито пасища растат защитени видове храсти и подобна растителност, могат да получат достъп до директно подпомагане, както и до плащане за екологизиране, ако са изпълнени всички приложими условия, уверява Комисията.

 

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]
Read previous post:
ООН предупреждава за опасност от продоволствена криза
ООН предупреждава за опасност от продоволствена криза

Препоръчват  създаването на запаси от селскостопански храни   Световните цени на храните са скочили с 6% през юли. Те ще...

Close