Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Съкращават сроковете по 8 мерки от ПРСР

Съкращават сроковете по 8 мерки от ПРСР

Съкращават сроковете по 8 мерки от ПРСР

Съкратени са сроковете за одобряване на проекти и заявки за плащане по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Промените се отнасят за проектите по 8 мерки, чиито наредби бяха изменени. Това са М-121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, М-122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, М-123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, М-311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, М-312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, М-313 „Насърчаване на туристическите дейности”, М-321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и М-322 „Обновяване и развитие на населените места”.

ДФ „Земеделие” ще разглеждат заявленията за кандидатстване по тези мерки в рамките на 2 месеца, а ако проектите предвиждат строително-монтажни работи – в срок до 3 месеца.

Заявките за плащане ще се обработват също за 2 месеца, а ако проектите предвиждат строително-монтажни работи – в срок до 3 месеца.

Срокът за подаване на заявка за авансово плащане е съкратен на 3 месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане.

За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът за кандидатстване за аванс е 15 ноември 2012 г.

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]
Read previous post:
Стартира покупко-продажбата на млечни квоти
Стартира покупко-продажбата на млечни квоти

Започна процедурата за покупко-продажба на индивидуални млечни квоти на фиксирани цени, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). „Квотната борса“ се...

Close