Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Стартира подпомагането по лозаро-винарската програма

Стартира подпомагането по лозаро-винарската програма

Стартира подпомагането по лозаро-винарската програма

От 1 август 2012 г. лозарите и винопроизводителите могат да кандидатстват за финансиране по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България, съобщават от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Целият бюджет на субсидията е на стойност 26,8 млн. евро. Той е разпределен съответно за „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”  -21,7 млн. евро, за „Застраховане на реколтата” – 2,4 млн. евро и  за „Промоция в трети страни” – 2,7 млн. евро.

Държавата субсидира и дейности за увеличаване броя на лозите на хектар, проекти за изграждане на съоръжения за защита от щети, които са нанесени от диви животни и птици. Определени са и средства за изграждане на съоръжения, предпазващи от ерозия на насажденията.

За изпълнението на дейностите от програмата са предвидени различни възможности за финансиране . Една от тях предвижда бенефициентите да могат да получат авансово плащане, ако имат сключен договор с фонда и инвестицията е в процес на изпълнение. За тази цел те трябва да депозират банкова гаранция в полза на фонда в размер на 120% от договорената финансова помощ.

Финансовата рамка на лозаро-винарската програма за целия петгодишен период на нейното прилагане у нас – до2014 г., е 112,6 млн. евро.

По първата мярка –  „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” финансовият ресурс за тези пет години е над 91 млн. евро. Бюджетът по мярката „Промоция в трети страни” е 11, 2 млн. евро, а за „Застраховане на реколтата” са разпределени 10,3 млн. евро.

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]
Read previous post:
Четири мерки в подкрепа на българските животновъди
Четири мерки в подкрепа на българските животновъди

Аграрният министър д-р Мирослав Найденов е предложил четири мерки в подкрепа на българските животновъди заради поскъпването на суровините. Това е...

Close