Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Членство

  Как мога да стана член на партия “Обединени земеделци”?

Процедура на кандидатстване за членство в две стъпки:

Стъпка 1: След като решите, че желаете да станете един/a от ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“, трябва да попълните заявление-декларация

Стъпка 2: Кандидатът изпраща попълненото заявление-декларация по пощата на адрес:

Политическа партия “Обединени земеделци”
София – 1000
бул. “Витоша” 12, 3 ет.

Онлаин форма

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]