Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Публична информация за ПП “Обединени земеделци” съгласно изискванията на Закона за политическите партии (ЗПП)

За да четете или да разглеждате документите от тази страница трябва да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader или четец на PDF-файлове.
За 2008 г.
За 2009 г.
 1. Доклад на независимия одитор до председателя на ПП “Обединени земеделци” за 2009 г.
 2. Доклад за дейността на ПП “Обединени земеделци” през 2009 г.
 3. Счетоводен баланс на ПП “Обединени земеделци” към 31 декември 2009 г.
 4. Справка за дълготрайните материални активи на ПП “Обединени земеделци” към 31 декември 2009 г.
 5. Отчет за приходите и разходите на ПП “Обединени земеделци” през 2009 г.
 6. Отчет за паричния поток за 2009 г.
 7. Отчет за собствения капитал на ПП “Обединени земеделци” за 2009 г.
За 2010 г.
 1. Доклад на независимия одитор до председателя на ПП “Обединени земеделци” за 2010 г.
 2. Доклад за дейността на ПП “Обединени земеделци” през 2010 г.
 3. Счетоводен баланс на ПП “Обединени земеделци” към 31 декември 2010 г.
 4. Отчет за приходите и разходите на ПП “Обединени земеделци” през 2010 г.
 5. Отчет за паричния поток за 2010 г.
 6. Отчет за собствения капитал на ПП “Обединени земеделци” за 2010 г.
 7. Декларация по чл. 34, ал. 4 от ЗПП за 2010 г.

За 2011 г.

 1. Доклад на независимия одитор до председателя на ПП “Обединени земеделци” за 2011 г.
 2. Доклад за дейността на ПП “Обединени земеделци” през 2011 г.
 3. Счетоводен баланс на ПП “Обединени земеделци” към 31 декември 2011 г.
 4. Отчет за приходите и разходите на ПП “Обединени земеделци” през 2011 г.
 5. Отчет за паричния поток за 2011 г.
 6. Отчет за собствения капитал на ПП “Обединени земеделци” за 2011 г.
 7. Счетоводна политика

За 2012 г.

  1. Доклад на независимия одитор до председателя на ПП “Обединени земеделци” за 2012 г.
  2. Доклад за дейността на ПП “Обединени земеделци” през 2012 г.
  3. Счетоводен баланс на ПП “Обединени земеделци” към 31 декември 2012 г.
  4. Отчет за приходите и разходите на ПП “Обединени земеделци” през 2012 г.
  5. Отчет за паричния поток за 2011 г.
  6. Отчет за собствения капитал на ПП “Обединени земеделци” за 2012 г.
  7. Счетоводна политика

За 2013 г.

За 2014 г.

За 2015 г.

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]