Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Политическа декларация на партия “Обединени замеделци”

Обединени Земеделци е съвременна политическа организация, която изразява въжделенията на всички истински и искрени сдружени земеделци за консолидиране на земеделското движение.

Земеделското движение в България има вековен исторически път. То е част от националните ни традиции, бит и култура.

За нас земеделската идея не е само политическа кауза, а и философски мироглед.

През миналия век земеделското движение се изправи решително срещу два диктаторски тоталитарни режима, отстоявайки своите демократични принципи и ценности. Въпреки репресиите върху неговите лидери – Александър Стамболийски, Никола Петков, Димитър Гичев, д-р Г.М.Димитров и хилядите членове, въпреки организационното разбиване, разпокъсване и казионно симулиране земеделското движение постига своите основни политически цели

– България е член на ЕС и НАТО

Земеделската идея е жива и непреходна.

Обединените Земеделци ще работят в защита и реализация на българската нация в условията на европейската и евроатлантическата интеграция и за съхраняване на нейната идентичност и национална независимост. Основна политическа задача на ОЗ е да управлява почтено и да превърне България в просперираща страна с народ, който живее достойно в обединена Европа.

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ на Обединените земеделци са:

 • Свобода и отговорност;
 • Върховенство на закона и правова държава;
 • Социална справедливост и солидарност;
 • Родолюбие и опазване на традиционните духовни ценности на българският народ.

Днес обединените земеделци са изправени пред предизвикателствата на новото хилядолетие и пред отговорностите на европейската ни принадлежност.

Европейското членство на България недвусмислено разкри ретроградния и манипулативен манталитет на днешният „социално-либерален” режим. БСП, НДСВ и ДПС в продължение на 2 мандата отведоха страната в погрешна посока. Върна се чувството на несигурност. Държавните институции са безсилни да наложат върховенството на закона. В страната ни се шири корупция, която започва от високите етажи на властта. Метастазите на дългия и мъчителен посттоталитарен преход се изразяват в недопустимо срастване на политиката с корпоративни и частни интереси. Нашият стандарт на живот е най-нисък в Европа и на Балканите. Не даваме модерно образование на децата си. Хаос и липса на здравеопазване. Това ни дава усещането че демокрацията е само фасада. Зад тази фасада се крият на ключови позиции в партии и медии, в икономиката, олигархични и клиентелистки кръгове свързани с организираната престъпност По тази причина ЕС преустанови плащанията по всички програми. Това е силен знак за безпокойство от страна на нашите партньори. Така обикновените граждани не могат да се възползват от предимствата на европейското си членство. Расте кризата на представителността и недоверието към политиците.

Това поставя под съмнение демократичната същност на целия политически модел и налага и необходимостта от радикални реформи в политическата система.

Ние обединените земеделци смятаме че е назряло времето за съществени промени и нов курс на действия. Обявяваме нов политически проект наречен“Ново Обществено Начало”. Ние считаме, че трябва да започнем с радикални промени както в конституцията така и в политическото и парламентарно представителство.

Ние търсим подкрепата и участието на структурите на гражданското общество – браншовите, съсловните и професионални съюзи, синдикатите, духовенството, академичните и културни общности. Те трябва да се превърнат в могъщ политически фактор и в гръбнак на народовластието. Те трябва реално да участват в управлението на страната чрез институирането на нов тип двукамерен парламент.

Според нас Закона за политическите партии трябва да се базира на основата на нов закон за политическото представителство. В развитите страни отдавна политическите решения не са само партийни, а сбор и консенсус от становища и решения на политически организации, синдикати, браншови съюзи, културни и духовни общности.

На страната ни е нужен нов политически модел, които да гарантира лична сигурност и човешкото достойнство. Нужни са силни държавни институции да гарантират правовата държава и изпълнителната власт, които да провежда икономическа политика за ускорен растеж на благосъстоянието, конкурентно способност на българските фирми и ясни държавно-регулаторни механизми.

Ние предлагаме за широка обществена дискусия следните конституционни промени:

 • социално-икономическите права на гражданите; делегиране на по-големи права на регионите, включваща реално самоуправление на общините;
 • засилване на пряката демокрация чрез провеждане на местни и национални референдуми;
 • избирателна система и нов избирателен закон пресичащ възможността за купуване на гласoве, етнически вот и други нарушения;
 • засилване на парламентарният контрол над правителството;
 • изваждането на прокуратурата и следствието от съдебната власт, като в съдебната власт остане само съдът.

НИЕ ИСКАМЕ ДА ИЗГРАДИМ БЪЛГАРИЯ КАТО:

 • Единна нация живееща в силна държава, пълноценно интегрирана в ЕС;
 • Със силна икономика и висок жизнен стандарт;
 • С мощен интелектуален потенциал;
 • С мъдър политически елит и авторитетни държавници.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛЦИ В СТРАНАТА, КОИТО СА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА, ПРОСПЕРИРАЩА И ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ. ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО В ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ.

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]